Reading on Standardized Tests vs. How to Hold a Newborn

Matt vừa có bài viết về việc đọc sách, bài này Nhung xin viết thêm về việc đọc trong bài thi standardized tests.

Khi đi thi những bài thi standardized tests thì chúng ta cũng sẽ cần một chút lém lỉnh, cần một chút tỉnh táo. Ví dụ bài thi IELTS, hội đồng ra đề cho 5-6 trang bài đọc, 40 câu hỏi, thí sinh vừa đọc vừa trả lời trong 60 phút, khá suýt sao thời gian.  Thì để đọc và trả lời câu hỏi hiệu quả, Nhung khuyến khích học sinh trước tiên là nhìn cụm câu hỏi, xác định loại thông tin cần trả lời (ý chính cho matching headings, hay là đối chiếu thong tin cho True, False, No Information, vv.). Rồi tiếp đến là chọn cụm câu hỏi nào trả lời trước. Có nhiều phương án, nhưng nguyên tắc cơ bản là câu nào thấy giúp mình đọc bài theo thứ tự thì trả lời trước. Cuối cùng là đọc bài Reading passage để tìm thông tin trả lời.

Cũng như tất cả kỹ thuật cần chút lém lỉnh, miêu tả làm sao để thành công kỹ thuật này nghe rất dài dòng, nhưng thực tế thì chỉ diễn ra trong vòng vài phút, nếu không nói là vài chục giây. Cũng giống như kỹ thuật bồng bế em bé, miêu tả bằng miệng thì mất rất nhiều hơi sức, nhưng nếu ta lớn lên cùng với mẹ và chị gái, tai nghe mắt thấy cách họ bế em bé, thì ta sẽ thu nhặt kỹ thuật và tiến bộ rất nhiều. Khi đến phiên ta có con thì không phải lọng cọng, và quan trọng là cơ thể ta nhớ ra cách bế em sao cho an toàn nên ta được cái tự nhiên. Tương tự như vậy, trước khi thi các bài thi standardized tests, nên có cơ hội quan sát bạn bè hoặc giáo viên làm bài, cách họ lia mắt, thao tác dùng bút loại trừ. Các bạn sẽ thấy tự tin, cơ thể bạn sẽ nhớ cách để phục vụ bạn trong 60 phút suýt sao.